POLITIKA KVALITY 

Víziou spoločnosti SLOVRIA SLOVAKIA a. s. je plné uspokojovanie oprávnených požiadaviek našich súčasných a potenciálnych zákazníkov a predvídanie naplnenia ich spokojnosti. Tento cieľ chceme naplniť dodržaním nasledovných zásad:
  • produkty a služby zákazníkom poskytované na základe ich požiadaviek chceme trvalo skvalitňovať,
  • prioritou je trvalé zlepšovanie systému manažérstva kvality a tým zefektívniť riadenie firmy a snažiť sa o výnimočnosť,
  • zákazníkom chceme poskytovať vždy lepšie služby a produkty ako naša konkurencia,
  • úroveň naplnenia stratégie firmy je prejavom kvality jednotlivých procesov. Ich nepretržité zdokonaľovanie od prvého kontaktu so zákazníkom cez realizáciu až po odovzdanie produktu ktoré uspokojí zákazníka je zárukou stability a rozvoja firmy,
  • svojou obchodnou a realizačnou činnosťou chceme zabezpečiť trvalý rozvoj a vysokú konkurencie-schopnosť našej spoločnosti.