SLOVRIA SLOVAKIA a. s.

Realizácia investičných akcií.

O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť SLOVRIA SLOVAKIA a. s. bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 5. 2. 1997, zakladateľom Slovria, spol. s r. o.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je realizácia investičných akcií v oblasti energetiky, životného prostredia a chemického priemyslu. SLOVRIA SLOVAKIA a. s. poskytuje svojim zákazníkom kompletné služby potrebné pri realizácii investičných akcií, zameraných na rozširovanie technologického vybavenia, alebo pri modernizácii stávajúcich technológii.


Predmet podnikania

Pre zákazníkov zaisťujeme: